**Nieuwe aanmeldingen 4 jarigen **

centrale aanmelddatum gemeente Venlo

In januari is de centrale aanmelding gepland voor de kinderen die in het volgende schooljaar 4 jaar worden. Ieder jaar is er een vaste datum waarop uw kind aangemeld kan worden op onze school. Deze wordt bepaald door de gemeente Venlo en daarover hebt u mogelijk al een brief gehad.
Om u de mogelijkheid te bieden om informatie te krijgen over onze school, of om gerichte vragen aan ons te stellen, kunt u contact opnemen met school.
Dit kan door een mail te sturen naar de directeur van de school, Frank Giesen (e-mail: f.giesen@martinus-venlo.nl)
Vermeld in deze mail de naam van jullie kind, de geboortedatum, jullie adres en telefoonnummer.
Een formulier voor vooraanmelding van uw kind vindt u op deze website. http://www.martinus-venlo.nl/form.php?id=1435

Indien u de voorkeur geeft aan een papieren formulier voor vooraanmelding, laat dat dan weten. U kunt dan, op afspraak, een formulier afhalen op school. Het voor-aanmeldformulier moet uiterlijk 31 januari om 18.00 uur weer op school zijn. Ingevulde formulieren kunt u in de brievenbus van de school doen.

Let op: het invullen van een formulier betekent niet automatisch dat uw kind op onze school geplaatst wordt. We krijgen de laatste jaren meer aanmeldingen dan dat we plaatsen hebben. Daarom hebben we aanmeldcriteria opgesteld.
We proberen in maart/april duidelijkheid te geven welke kinderen wel en welke niet geplaatst kunnen worden.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact met ons op. Dat kan per e-mail, met het formulier op de website en/of telefonisch: 077-3200681.