Disclaimer

Alle informatie, tijden en data onder voorbehoud van (typ)fouten. Wijzigingen voorbehouden.
Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
Inhoud van deze website (teksten, foto's enz) mag door derden niet zonder toestemming gekopieerd en/of  gebruikt worden.

De school heeft voor de inhoud van deze website zoveel mogelijk geprobeerd toestemming te krijgen van alle rechthebbenden van teksten, foto's, logo's enz.
Mocht u van mening zijn dat op deze website het belang van een rechthebbende geschaad wordt, laat dat dan weten via info@martinus-venlo.nl

Indien u bezwaar heeft tegen het gebruik van teksten, illustraties, werkstukken en/of foto's van kinderen, verzoeken wij u contact op te nemen met
info@martinus-venlo.nl