management / schoolleiding

Vacature Directeur Basisschool Sint Martinus Venlo (0,8 - 1,0 fte)

Meer dan leren alleen!

Basisschool Sint Martinus in Venlo is een kleinschalige en zelfstandige school met circa 200 leerlingen, gelegen midden in het hart van de stad Venlo. Onze school kenmerkt zich door een open communicatie en korte contactlijnen, zowel binnen het team als met ouders en andere betrokkenen in de nabije omgeving.
Het is een school met een grote historie. Het schoolgebouw is vorig jaar volledig gerenoveerd en daarmee is de school in een eigentijds en toekomstbestendig jasje gestoken. We werken en leren in een fris, licht en goed geoutilleerd gebouw waar eigentijds onderwijs in alle aspecten vormgegeven kan worden.
De visie op onderwijs van Basisschool Sint Martinus omvat de kernwaarden talentontwikkeling, gemeenschapszin en welbevinden, eigenaarschap en betrokkenheid, opbrengstgerichtheid, en eigentijds. Alles binnen onze school is gericht op een zo optimaal mogelijke ontwikkeling van het kind, aangepast aan de kwaliteiten van dit kind. Dit sluit naadloos aan bij de slogan van de school: Basisschool Sint Martinus: meer dan leren alleen!

Basisschool Sint Martinus is een zogenaamde eenpitter en hanteert het one-tier-model als bestuursvorm, waarbij uitvoerende en toezichthoudende bestuurders samen in één bestuur zitten. Het uitvoerend bestuur van de school bestaat uit ouders/verzorgers van de kinderen. Het toezichthoudend bestuur bestaat uit bestuursleden met een financiële, bestuurlijke dan wel onderwijskundige achtergrond. Het bestuur zet in samenspraak met de directeur, de medezeggenschapsraad en het team het beleid uit voor de school en bewaakt de voortgang en kwaliteit.

Wegens naderende pensionering van onze huidige directeur is de basisschool Sint Martinus op zoek naar een Directeur (0,8 - 1,0 fte).

Het eenpitterschap vergt een brede inzetbaarheid op alle beleidsterreinen en het kunnen schakelen tussen strategisch denken en handelen en de alledaagse praktijk. Je bent integraal verantwoordelijk voor alle zaken in de school, zoals onderwijs, personeel, financiën, gebouwen, interne en externe relaties. Je geeft leiding aan zowel de onderwijskundige als de organisatorische ontwikkeling van de school. Als boegbeeld en het directe aanspreekpunt voor de school en haar omgeving ben je laagdrempelig benaderbaar.

Ervaring als leidinggevende in het onderwijs is van belang met het oog op de benodigde competenties. We zoeken tevens een persoonlijkheid die in nauwe samenwerking met het team de normen en waarden van onze school verder kan uitdragen en goed kan omgaan met een vrijwilligersbestuur.

Onderwijskundige kwaliteiten van de directeur
 • Onderschrijft de onderwijsvisie van de basisschool Sint Martinus en is in staat deze samen met het team verder uit te bouwen.
 • Is op de hoogte van onderwijsontwikkelingen en kan deze initiëren, coördineren en verankeren in de organisatie.
 • Heeft affiniteit met kinderen en weet met het schoolteam een veilig leerklimaat te realiseren.
Management en organisatorische kwaliteiten
 • Beschikt over aantoonbare managementkwaliteiten om daarmee een passende schoolorganisatie te realiseren op basis van een lange termijnvisie.
 • Beschikt over analyserende capaciteiten op alle beleidsterreinen en kan deze omzetten in concrete acties.
 • Is op de hoogte van maatschappelijke en plaatselijke ontwikkelingen en weet deze naar de schoolpraktijk te vertalen.
 • Neemt op een constructieve manier deel aan de diverse lokale en regionale netwerken en overlegorganen.
Leiderschapskwaliteiten
 • Straalt rust en betrouwbaarheid uit en draagt 'het gezicht' van de school op een positieve manier uit.
 • Is een sociaal vaardige leider met een open houding en persoonlijk inlevingsvermogen.
 • Is zichtbaar tussen de teamleden, mede in de praktische uitvoering van zaken binnen de school.
 • Communiceert open en transparant, is consequent in het uitvoeren van beleid en afspraken, heeft oog en oor voor hetgeen zich binnen en buiten de school afspeelt.
 • Is communicatief sterk, besluitvaardig, duidelijk en reageert adequaat op situaties die in en rondom school kunnen ontstaan.

Wat bieden wij?
Wij bieden een functie met grote impact en hoge betrokkenheid. Het is een zeer diverse baan, waarbij al jouw talenten volledig benut zullen worden. Dit doe je niet alleen; je werkt hierbij nauw samen met een team van fantastische collega's en alle betrokken vrijwilligers binnen en rondom de school. Bestuurlijk word je met raad en daad bijgestaan door een deskundig team. De salariëring is conform CAO PO, schaal D12. 

Functie eisen
De functie invulling is voor minimaal 0,8 fte. Onze nieuwe directeur heeft een relevante opleiding op minimaal hbo-niveau, waarbij een pabo-opleiding als een pré geldt. Daarnaast heb je een aanvullende schoolleidersopleiding gevolgd (of bent bereid om deze te volgen) en ruime werkervaring in een leidinggevende rol in het onderwijs of een aanverwante sector.

Hoe ziet de procedure er verder uit?
Kandidaten kunnen reageren tot en met week 45. Na een eerste selectie van kandidaten volgt een gesprek met leden van het uitvoerend deel van het bestuur. Een vervolggesprek wordt ingepland met de toezichthouders. Een assessment maakt deel uit van de procedure. Heb je vragen naar aanleiding van deze procedure? Je kunt hiervoor contact opnemen met Twan van den Heuvel (06-29729254). Sollicitaties kunnen gericht worden aan schoolbestuur@martinus-venlo.nl. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld